Lesvoorbereidingen & partners

News Flash

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Praktijk over minivolleybal en circulatie-minivolleybal

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Sports Media's Best Practice P.E. Videos  

Registreer je gratis op het eerste internationale YouTube kanaal bestemd voor het bewegingsonderwijs!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

The P.E. video database is designed for everyone involved in P.E. and sports.

Sports Media has not the copyrights on the videos! When clicking on a video, you will be taken to the author of the video.

Why should you use the P.E. Video Database?

  • to provide a tool for increasing instructional effectiveness
  • to provide lesson ideas
  • to provide differentiated instruction
  • to provide instructional feedback
  • giving freedom to make choices (suitable for students’ developmental levels)
  • pre-service student teachers acquire knowledge of good teaching practices

About me:

I have taught P.E. for 34 years ( secondary + primary education ). For 15 years I have mentored novice P.E. teachers.

Thanks to this experience, I have built up an expertise in handling pedagogical content knowledge. On the basis of this expertise, I have taken the initiative to start a Youtube channel in which most sports taught in P.E. are listed in an index taking into account the didactic structure.

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Surf naar: Sports Media's Best Practice P.E. Videos

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 


 

"Sports Media GDPR"

GDPR (General Data Protection Regulation) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moeten wij vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze data gebruiken en hoe wij ze beveiligen .

Hierbij de link naar onze GDPR


 

Info voor niet-betalende bezoekers!

Naar aanleiding van het feit dat velen heel oppervlakkig zijn en belangrijke info op onze site niet lezen willen wij even de aandacht vestigen op ons item “Info voor niet-betalende bezoekers”.

Met dank voor jullie begrip


 

Bericht betreffende nieuwe registraties

Nadat u een registratie en betaling via Paypal heeft verricht, gelieve nog niet onmiddellijk in te loggen en EERST te wachten op een bevestiging met belangrijke info die wij u nadien versturen.

Met dank voor jullie begrip


 

Menu: Lesvoorbereidingen

Enkel geregistreerde en betalende leden hebben toegang tot het menu “ Lesvoorbereidingen”.

Bent U geregistreerd ?

Gewoon inloggen en het menu “lesvoorbereidingen” verschijnt bovenaan bij het item " Lesvoorbereidingen & partners ".

Interesse om toegang te krijgen tot de databank lesvoorbereidingen?

Gelieve U hiernaast te registreren en 5 Euro te betalen voor 1 jaarlijkse inschrijving.

 

Info voor niet-betalende registraties

 


Link tussen “JTRM in Kinesiology” en Sports Media

Het journal ”JTRM in Kinesiology” – een initiatief van Sports Media - is een internationale online peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift in het domein van de bewegingswetenschappen.

Het tijdschrift richt zich op het publiceren van hoogwaardige artikels.

Interesse? Klik hier “Abstracts JTRM in Kinesiology

 


 

Het gebruik van de databank van meer dan 2000 kwalitatieve lesvoorbereidingen is voortaan gekoppeld aan een jaarlijks lidgeld van 5€ - enkel te betalen via PayPal:

Argumentatie voor het betalen van een lidgeld: De databank is het resultaat van de volgende investeringen: professionele knowhow, financiële middelen, zeer veel tijd in onderhoud, het up to date houden van de databank, contacten leggen en vergaderingen. De kwaliteit van de databank wordt dagelijks bewaakt door een professioneel team. Vandaar ook het betalen van een kleine bijdrage voor het gebruik van de databank.