Displaying items by tag: fysieke activiteit

You Fu 1, , Ryan D. Burns 2*, Emma Gomes 1, Ya-Wen Hsu 1, Zan Gao 3

Abstract

Verschillen in zitgedrag, lichte en matig tot hoog intensieve fysieke activiteit tussen deelname aan interactieve actieve videogames (AVG) en niet-interactieve AVG werden niet eerder vergeleken. In deze studie worden de verschillen vergeleken tussen twee AVG-modaliteiten op zittend gedrag, lichte en matig tot hoog intensieve fysieke activiteit. De setting betrof een implementatie in een academische klascontext bij kinderen. Aan de studie namen 44 kinderen (20 meisjes; gemiddelde leeftijd = 7,68 ± 1,49 jaar) uit twee basisscholen deel. Gedurende 3 weken namen kinderen in de niet-interactieve AVG-groep dagelijks deel aan drie, 10 minuten durende AVG-sessies (maandag - vrijdag). Kinderen in de interactieve videogamegroep participeerden dagelijks aan een zelfde hoeveelheid AVG. Het sedentaire gedrag en de fysieke activiteit van de ganse schooldag werd gedurende 3 weken geregistreerd door middel van accelerometers. Lineaire regressieanalyse werd gebruikt om verschillen tussen AVG-modaliteiten met elkaar te vergelijken voor zittend gedrag en fysieke activiteit. Een controle voor beïnvloeding van leeftijd en geslacht werd uitgevoerd. Kinderen die deelnamen aan de interactieve AVG hadden een 14,4% grotere toename van sedentair gedrag, een 2,4% grotere toename van lichte fysieke activiteit en een 7,4% grotere daling van matige tot krachtige fysieke activiteit van week 1 tot week 3 in vergelijking met niet -interactieve AVG (p <0.001). Na correctie voor leeftijd en geslacht vertoonden kinderen die deelnamen aan interactief AVG op alle tijdstippen minder zittend gedrag (gemiddeld verschil = -45,8%, p <0,001), minder licht fysieke activiteit (gemiddeld verschil = -5,1%, p = 0,034) en meer matig tot hoog intensieve fysieke activiteit (gemiddeld verschil = 24,7%, p <0,001) in vergelijking met kinderen die deelnamen aan niet-interactieve AVG. Hoewel kinderen die deelnamen aan de interactieve videogames gedurende 3 weken minder zittend gedrag vertoonden, minder licht fysieke activiteit en een hogere matige tot krachtige fysieke activiteit in vergelijking met niet-interactieve gaming, werd de grootorde van de verschillen tijdens de interventies niet behouden.

Keywords: exergaming, schoolkinderen, fysieke activiteit, sedentair gedrag

Category: Fysieke fitheid, gezondheid en voeding .

Het volledige Engelstalige artikel lezen kan via deze link

Vertaling: Wouter Cools

Fu, Y., Burns, R. D., Gomes, E., Hsu, Y, & Gao, Z. (2019). Young children’s school day sedentary behavior and physical activity in interactive versus non-interactive active video games. Journal of Teaching, Research, and Media in Kinesiology, 5, 41–44.

Joonyoung Lee* , Tao Zhang

  • Department of Kinesiology, Health Promotion, and Recreation, University of North Texas, Denton, TX
  • * Corresponding author: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Abstract

De prioritaire doelstelling van deze studie was om een systematische review (periode 1976 -2018) uit te voeren over de impact van “Adventure Education” of avontuur gebaseerd leren in lichamelijke opvoeding (LO). Deze review beschrijft de effecten van “Adventure Education” op de leerresultaten van leerlingen in lichamelijke opvoeding (LO) op zowel fysiek en als psychologische vlak. Het secundaire doel was om de perceptie van LO-leerkrachten op “Adventure Education" in LO te verkennen. Wetenschappelijke artikels voor deze review werd gezocht via vier elektronische databases: Academic Search Complete, ERIC, PsycINFO en SPORTDiscus waarbij de trefwoorden 'adventure learning', 'adventure education', 'physical activity' en 'physical education' werden gebruikt. De artikels werden geselecteerd aan de hand van volgende criteria: (a) gepubliceerd in peer-review tijdschrift; (b) 'adventure education' of op avontuur gebaseerd leren toegepast in bewegingsactiviteiten (PA) en LO-context; (c) het onderzoeken van de relatie van 'adventure education' met fysieke of psychologische uitkomsten; (d) deelnemers moeten schoolgaande kinderen zijn; (e) geschreven in het Engels. Op basis van bovenstaande criteria werden 11 artikels geïdentificeerd en gesynthetiseerd en werden de effecten nagegaan van 'adventure education' of op avontuur gebaseerd leren op de fysieke en psychologische leeruitkomsten van leerlingen uit het basis en secundair onderwijs. De resultaten suggereren dat 'adventure education' de leerresultaten, zoals de relatie tussen vrienden en emoties, van schoolgaande jongeren gunstig beïnvloeden.

Kernwoorden : Adventure education, Lichamelijke Opvoeding, fysieke activiteit, schoolgaande kinderen

Category: Interdisciplinary P.E.

Heeft deze abstract je interesse gewekt, lees dan het volledige Engelstalige artikel via volgende link

Vertaling: Prof. Dr. Wouter Cools – Vrije Universiteit Brussel - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sami Yli-Piipari11,* , Mika Manninen1, Bennett L Smith2, Casey Hollibaugh3 , Heather Chambliss4, Jon Udwadia5

  • 1 Department of Kinesiology, University of Georgia, Athens, Georgia
  • 2 Pinellas County School District, Pinellas County, Florida
  • 3 Department of Kinesiology and Health, Georgia State University, Atlanta, Georgia
  • 4 St Jude Children’s Research Hospital, Memphis, Tennessee
  • 5 Augusta University & University of Georgia Medical Partnership, Athens, Georgia
  • * Corresponding author: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Abstract

In deze studie werd de effectiviteit onderzocht van een bewegingsinterventie bij zwaarlijvige Spaanse kinderen die gestuurd werd via een gratis applicatie voor mobiele telefoons op voorschrift van een kinderarts. Veertijg kinderen (M = 10,16 [2,01] jaar) namen deel aan deze pilootstudie. Pre- en posttest gegevens werden verzameld over de bewegingsattitute, intentie en objectief gemeten fysieke activiteit van de deelnemers. De interventie bestond uit een op voorschrift spel gebaseerde training die de deelnemers gedurende zeven dagen ten minste 20 minuten dagelijks uitvoerden aan matig tot intensief niveau. De resultaten toonden een significante afname in sedentaire tijd (t (26) = 3,03, p = .007, d = .66) en een toename in matige fysieke actviteit (MPA) (t (26) = 3.19, p = .005, d = -. 69), intensieve fysieke actviteit (t (26) = - 5.74, p <.001, d = -1.25) en matig tot intensieve fysiek activiteit (t (26) = - 9.09, p

Keywords: kinderen, Spaans, eHealth, fysieke activiteit, sedentair gedrag, Schattenjacht, technologie

Category: Fitness, gezondheid en voeding

Heeft deze abstract je interesse gewekt, lees dan het volledige Engelstalige artikel via volgende link

Vertaling: Wouter Cools

Michael Joseph Pascal, Todd Estel Layne*, Carol C Irwin

  • * Corresponding author: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Abstract

Het doel van deze studie was om het effect van hartslagmonitoring op de motivatie studenten en op de tevredenheid van ouders over verkregen informatie te onderzoeken. De deelnemers (n = 27) namen als ouder of voogd (n = 11) deel aan een enquête of werden geïnterviewd als student (n = 16). De onderzoeksmethode is een kwalitatieve meeting van de opvattingen van ouders over het belang van lichamelijke activiteit en lichamelijke opvoeding (LO) als deel van het schoolse curriculum. Daarnaast is de feedback geanalyseerd die ouders van LO-leraren hebben ontvangen en welke feedback ze in de toekomst zouden willen ontvangen. Het studentinterview peilde naar de perceptie van de deelnemers over hun intrinsieke en extrinsieke motivatie. Er werden ook vragen gesteld over fysieke activiteit, het gebruik van een hartslagmeters in de LO-klassen en het gebruik van hartslagmeters buiten de lessen Lichamelijke Opvoeding. De resultaten tonen dat alle deelnemers die de enquête voltooiden, vinden dat LO een belangrijke rol speelt in het schoolcurriculum van hun kind. 64% gaf echter aan geen of weinig feedback te hebben ontvangen over de progressie van hun kind in de LO-lessen. Tijdens het interview gaf 63% van de leerlingen aan dat motivatie meer van binnenuit kwam. Op de vraag of zij zich meer bezig hielden met hun eigen hartslag of de hartfrequentie van een andere leerling, stelde 69% vast dat ze zich alleen bezighielden met hun eigen hartslag. Uit bevindingen blijkt dat het gebruik van een hartslagmeter een algemeen positief effect heeft op waardering die leerlingen geven aan fysieke activiteit. Studenten vinden dat het nuttig zou zijn om meer activiteiten met een hartslagmeter uit te voeren en ouders zien in LO een meerwaarde, maar zouden graag meer feedback en informatie ontvangen over de activiteiten die worden uitgevoerd.

Keywords: fysieke activiteit, hartslagmeters, basisonderwijs, motivatie, oudertevredenheid

Category: Basisonderwijs, Lichamelijke Opvoeding

Heeft deze abstract je interesse gewekt, lees dan het volledige Engelstalige artikel via volgende link

Vertaling: Wouter Cools