Displaying items by tag: exergaming

You Fu 1, , Ryan D. Burns 2*, Emma Gomes 1, Ya-Wen Hsu 1, Zan Gao 3

Abstract

Verschillen in zitgedrag, lichte en matig tot hoog intensieve fysieke activiteit tussen deelname aan interactieve actieve videogames (AVG) en niet-interactieve AVG werden niet eerder vergeleken. In deze studie worden de verschillen vergeleken tussen twee AVG-modaliteiten op zittend gedrag, lichte en matig tot hoog intensieve fysieke activiteit. De setting betrof een implementatie in een academische klascontext bij kinderen. Aan de studie namen 44 kinderen (20 meisjes; gemiddelde leeftijd = 7,68 ± 1,49 jaar) uit twee basisscholen deel. Gedurende 3 weken namen kinderen in de niet-interactieve AVG-groep dagelijks deel aan drie, 10 minuten durende AVG-sessies (maandag - vrijdag). Kinderen in de interactieve videogamegroep participeerden dagelijks aan een zelfde hoeveelheid AVG. Het sedentaire gedrag en de fysieke activiteit van de ganse schooldag werd gedurende 3 weken geregistreerd door middel van accelerometers. Lineaire regressieanalyse werd gebruikt om verschillen tussen AVG-modaliteiten met elkaar te vergelijken voor zittend gedrag en fysieke activiteit. Een controle voor beïnvloeding van leeftijd en geslacht werd uitgevoerd. Kinderen die deelnamen aan de interactieve AVG hadden een 14,4% grotere toename van sedentair gedrag, een 2,4% grotere toename van lichte fysieke activiteit en een 7,4% grotere daling van matige tot krachtige fysieke activiteit van week 1 tot week 3 in vergelijking met niet -interactieve AVG (p <0.001). Na correctie voor leeftijd en geslacht vertoonden kinderen die deelnamen aan interactief AVG op alle tijdstippen minder zittend gedrag (gemiddeld verschil = -45,8%, p <0,001), minder licht fysieke activiteit (gemiddeld verschil = -5,1%, p = 0,034) en meer matig tot hoog intensieve fysieke activiteit (gemiddeld verschil = 24,7%, p <0,001) in vergelijking met kinderen die deelnamen aan niet-interactieve AVG. Hoewel kinderen die deelnamen aan de interactieve videogames gedurende 3 weken minder zittend gedrag vertoonden, minder licht fysieke activiteit en een hogere matige tot krachtige fysieke activiteit in vergelijking met niet-interactieve gaming, werd de grootorde van de verschillen tijdens de interventies niet behouden.

Keywords: exergaming, schoolkinderen, fysieke activiteit, sedentair gedrag

Category: Fysieke fitheid, gezondheid en voeding .

Het volledige Engelstalige artikel lezen kan via deze link

Vertaling: Wouter Cools

Fu, Y., Burns, R. D., Gomes, E., Hsu, Y, & Gao, Z. (2019). Young children’s school day sedentary behavior and physical activity in interactive versus non-interactive active video games. Journal of Teaching, Research, and Media in Kinesiology, 5, 41–44.