Lesvoorbereidingen & partners

News Flash


 

"Sports Media’s Nieuwsflash"

Een nieuwsbrief gemist? Ga dan even kijken in ons archief.


 

Menu: Lesvoorbereidingen

Enkel geregistreerde en betalende leden hebben toegang tot het menu “ Lesvoorbereidingen”.

Bent U geregistreerd ?

Gewoon inloggen en het menu “lesvoorbereidingen” verschijnt bovenaan bij het item " Lesvoorbereidingen & partners ".

Interesse om toegang te krijgen tot de databank lesvoorbereidingen?

Gelieve U hiernaast te registreren en 5 Euro te betalen voor 1 jaarlijkse inschrijving.

 


De invloed van het leerkrachtgedrag op de motivatie van leerlingen tijdens de les gymnastiek

Zo lijken jongens significant meer gecontroleerd gemotiveerd dan meisjes en zijn studenten uit het BSO minder optimaal gemotiveerd dan leerlingen uit het ASO en TSO. Meisjes zijn autonomer gemotiveerd wanneer ze tijdens teamsporten en individuele sporten enkel met meisjes hoeven te sporten. In huidig onderzoek blijkt daarnaast dat het aanbieden van een warme omgeving het sterkste verband te vertonen met autonome motivatie, gecontroleerde motivatie en amotivatie. De meeste verbanden werden gevonden tijdens teamsporten, wat een gevolg kan zijn van voorgaande onderzoeken die vooral tijdens teamsporten plaatsvonden. Tenslotte kan opgemerkt worden dat vooral tijdens de lessen gymnastiek veel verschillen in motivatie van de leerlingen voorkomen. Zo blijkt dat er tijdens gymnastiek de meeste verschillen in motivatie tussen de verschillende studierichtingen gevonden zijn.

Lees verder...


Verdere info over motiveren in het bewegingsonderwijs:

 


Link tussen “JTRM in Kinesiology” en Sports Media

Het journal ”JTRM in Kinesiology” – een initiatief van Sports Media - is een internationale online peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift in het domein van de bewegingswetenschappen.

Het tijdschrift richt zich op het publiceren van hoogwaardige artikels.

Vanaf heden worden de Engelstalige abstracts door Prof. Dr. Wouter Cools van de Vrije Universiteit Brussel vertaald.

Interesse? Klik hierboven in de hoofdmenubalk op “Abstracts JTRM in Kinesiology

 


Bezoek onze internationale beeldbank met meer dan 3000 video’s ( klik hier )


 

Laat de vakkundige links niet “links” liggen!

Ook bij de vakkundige links gaat U ontelbare oefeningen vinden, maar ook nuttige en bruikbare info over interessante onderwerpen.


 

Het gebruik van de databank van meer dan 2000 kwalitatieve lesvoorbereidingen is voortaan gekoppeld aan een jaarlijks lidgeld van 5€ - enkel te betalen met een MasterCard of een Visa kaart :

Argumentatie voor het betalen van een lidgeld: De databank is het resultaat van de volgende investeringen: professionele knowhow, financiële middelen, zeer veel tijd in onderhoud, het up to date houden van de databank, contacten leggen en vergaderingen. De kwaliteit van de databank wordt dagelijks bewaakt door een professioneel team. Vandaar ook het betalen van een kleine bijdrage voor het gebruik van de databank.